Ogłoszenia duszpasterskie 16.09. – 23.09.

  1. Dziś przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu.
  2. Do jutra trwają zapisy na Dzień Chorego w Rozprzy (19.09.). O godz. 16/00 msza św. z namaszczeniem chorych. Wyjazd autokarem z parkingu przy ul. Ogrodowej o godz. 14/15, z Chorzenic o godz. 14/20. Opłaty za przejazd dokonujemy w autokarze.
  3. Wyjazd na pielgrzymkę do Lublina i Kodnia w sobotę o godz. 5/00 z parkingu przy ul. Słonecznej.
  4. W przyszłą niedzielę msza św. tylko w kaplicy w Chorzenicach.
  5. Jutro Dzień Golgoty Wschodu – pamięci martyrologii Polaków zamieszkujących wschodnie tereny Rzeczypospolitej.
  6. Taca gospodarcza z ubiegłej niedzieli – 3 812 zł. Wpłynęły ofiary na przebudowę plebanii: 100 zł, 100 zł, 200 zł, 500 zł, Marcinów 28 – 200 zł, Osiedle za gminą – 500 zł. Dziękujemy za złożone ofiary.
  7. Od poniedziałku (24.09.) w godz. 15/00-16/00 w kancelarii paraf. można zamawiać intencje mszalne na 2019 rok.

 

18.09 wtorek,  Św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży,

20.09. czwartek, Św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon i Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

21.09. piątek, Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty