Ogłoszenia duszpasterskie 18.03. – 25.03.

  1. Wizyta u starszych i chorych w środę (21.03.) od godz. 12/00. Chorych zgłaszamy do wtorku w kancelarii lub w zakrystii.
  2. W czwartek rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Formuła spowiedzi św. znajduje się na małych ogłoszeniach.
  3. Jutro uroczystość Św. Józefa – dzień szczególnej modlitwy za mężczyzn. Odpust w Kleszczowie.
  4. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na każdej mszy św. Msze św. tylko w kościele parafialnym. Pielgrzymka kandydatów do bierzmowania do Archikatedry Częstochowskiej.
  5. Taca gospodarcza – 3513 zł. Wpłynęły ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: Trzciniec i Kąty – 150 zł, Bogumiłowice – 200 zł, Antoniówka – 250 zł, ul. Strzelecka – 125 zł, ul. Białodrzew – 65 zł, ul. Piłsudskiego i Zamolska – 470 zł, ul. Szkolna i Zielona – 160 zł, ul. Mała 5 – 50 zł, inc. z ul. Krasickiego – 20 zł, inc. – 20 zł. Dziękujemy za złożone ofiary.

 

FORMUŁA SPOWIEDZI ŚW.

Penitent  – NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.

Ksiądz  – Na wieki wieków. Amen.

P – W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. JESTEM …. (mężem, żoną, uczniem) OSTATNI RAZ U SPOWIEDZI BYŁEM …., POKUTĘ ZADANĄ ODPRAWIŁEM, OBRAZIŁEM PANA BOGA NASTĘPUJĄCYMI GRZECHAMI… (wyznajesz swoje grzechy) WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIĘTAM, ZA WSZYSTKIE SERDECZNIE ŻAŁUJĘ, OBIECUJĘ POPRAWĘ,  PROSZĘ O POKUTĘ I ROZGRZESZENIE.

K – (kapłan rozmawia z Tobą, modli się i udziela rozgrzeszenia).

W tym czasie żałuj za grzechy, bijąc się w piersi i mówiąc: BOŻE, BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEMU.

K – „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

P – AMEN

K – Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

P – BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI.

K – Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju.

P – BÓG ZAPŁAĆ