Pielgrzymka do Oświęcimia i Piekar Śląskich – 14.04.