Pielgrzymka Mrzygłód, Leśniów, Złoty Potok, Gidle – 07.10.