V Przegląd Pieśni Maryjnych i Eucharystycznych – 17.06.