VI Przegląd Pieśni Maryjnych i Eucharystycznych – 16.06.