Wieczorne czuwanie Pieszej Pielgrzymki Warmińskiej – 10.08.