Modlitwa o uzdrowienie

Grudzień 3rd, 2012 | Posted by ks.piotr in Bez kategorii

MODLITWA O UZDROWIENIE

 

Ojcze, dzięki Krwi Jezusa, z odwagą przychodzę przed tron Twojej łaski, aby prosić Cię o uzdrowienie (Hbr 4,16). Dziękuję Ci za to, że na krzyżu zdobyłeś dla mnie uzdrowienie, ponieważ Twoje Słowo mówi, że w Twych ranach jest nasze uzdrowienie (Iz 53, 4-5; Mt 8,17; 1P 2,24). Opieram się na Twoim Słowie i wierzę Twojemu Słowu. Teraz w wierze przyjmuję uzdrowienie, wiedząc, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym i współczującym. Dziękuję Ci i uwielbiam Cię, ponieważ Ty jesteś Bogiem, który „odpuszcza wszystkie (…) winy i leczy wszystkie (…) niemoce” (Ps 103,3). Przez Chrystusa Pana naszego, Amen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.