Wypominki roczne 2020/2021

Grudzień 1st, 2019 | Posted by ks.piotr in Bez kategorii

Wypominki roczne – Sulmierzyce

Miłosierdziu Bożemu polecajmy naszych wiernych zmarłych:

+ Jadwigę Józefa Szala/ Andrzeja Moskota, zm. z rodz./ Jadwigę Pawlikowską Rafała Zakrockiego/ Mariana Uznańskiego/ Eugeniusza Stanisławę Dzierżanowskich Edwarda Franciszkę Kołodziejczyk/ Ksawerę Józefa Szymczaków/ Marka Zdzisława Alfreda Dygudajów Krzysztofa Argasińskiego/ Honoratę Józefa Kubasów Jana Mariana Żmudzkich, dusze w czyśćcu cierpiące/ Stanisławę Hałaszkiewicz Bolesława Czesława Szustaków/ Kazimierza Wiktorię Komor Józefa Annę Wojewodów/ Barbarę Mariannę Antoniego Perczaków Irenę Jana Stefana Wójcińskich/ Czesławę Stefana Kowalczyków/ Krzysztofa Szczepaniaka/ Władysława Szczepana Majcherków Jacka Otockiego/ Lucynę Stanowską/ Adama Musiała/ Andrzeja Bogdana Szafrańskich/ Feliksa Feliksę Leszczyków Mariannę Kluskę/ Marka Dygudaja/ Henryka Włodarczyka/ Józefa Gajewskiego/ Rozalię Bolesława Augustyniaków Stanisława Koniowskiego Renatę Koniowską/ Andrzeja Wojewodę/ Monikę Tatara Zenonę Kazimierza Jeziaków/ Dariusza Tadeusza Stępniów Beatę Ozga, zm. z rodz. Dobrzyńskich i Beliców/ zm. z rodz. Koszurów, Wereckich, Dróżków, Bronisławę Wrzesiak Stanisława Ślęzaka/ Stefana Jana Ryszarda Urbaniaków/ Zdzisława Gawlaka/ Mirosława Matyldę Kopków, zm. z rodz. Kopków i Moskotów/ Pelagię Belica Genowefę Mirosława Bańbura/ Władysława Pelagię Kolińskich Kazimierza Kocha/ Czesława Kobusa Kazimierę Jana Smolarków/ Annę Antoniego Henryka Dziembowskich Helenę Antoniego Loręckich/ Barbarę Matyśkiewicz Teodorę Jerzego Gonerskich/ Stefanię Jana Komorów/ Halinę Cecylię Czesława Tokarskich Dariusza Wieczorka/ Barbarę Piotra Komór/ Sabinę Tadeusza Musialików/ Stanisława Stanisławę Binieckich/ Janinę Stefana Moskotów/ Mariannę Garstkę/ Jerzego Musiała Janinę Stefana Frądczaków Michalinę Walentego Skowrońskich/ Helenę Mieczysława Dziadkiewiczów/ Salomeę Józefa Włodarczyków/ Helenę Zygmunta Kochów/ Zuzannę Tadeusza Bujaczów/ Władysława Krystynę Włodarczyków/ Jadwigę Jana Grzegorza Sukienników/ Piotra Blada/ Mieczysława Rybaka/ Maksymiliana Skurę Sławomira Musiała/ Helenę Karola Gapików Jadwigę Mesjasz/ Lecha Grzesiaka Kazimierę Rogalską/ Teodozję Piotra Kil/ Salomeę Kazimierza Czesławę Krystynę Jeziaków/ Barbarę Komorowską Mirosława Łagowskiego/ Helenę Zdzisława Gierakowskich/ Stefana Sławomira Kierasińskich/ Zdzisława Siedleckiego/ Łucję Józefa Adama Zawadzkich Stanisława Sobonia Agnieszkę Wojciechowską/ Czesława Mariannę Józefa Stefaniaków Barbarę Kwaśniak Helenę Konstantego Nagockich/ Hieronima Sobonia/ Lucynę Józefa Marszałków Marię Edmunda Andrzeja Grzybków/ Edwarda Rudzkiego/ Stanisława Zofię Zenona Kijaków Grzegorza Stefanię Kaczorowskich Antoninę Korneluk/ Mariannę Józefa Owczarków/ Stanisława Urbaniaka/ Mariannę Danutę Stanisława Mielczarków/ Edwarda Piotra Juliannę Guminiaków Stanisława Feliksę Krześniaków/ Mariana Olczyka/ Mariannę Piotra Lucynę Urbaniaków/ Damiana Osińskiego Józefa Rabendę Helenę Franciszka Telengów/Józefa Antoninę Pietrzyków/ Zofię Zenona Michałków/ Krzysztofa Halinę Szymczaków/ Barbarę Gustawa Stawiaków/ Mariannę Bębnowską Eugeniusza Bębnowskiego/ Jadwigę Pazerę/ Mariusza Stanisława Zagaj/ Dorotę Jerzego Szafrańskich/ Pawła Zofię Stanisława Kulaków/ Honoratę Wiktora Staszczyków Jadwigę Owczarek/ Dominika Szczęsnego/ Jana Mariannę Żabickich/ Mieczysława Antoniego Mariannę Czołnowskich Józefa Mariannę Stanisława Sukienników/ Tadeusza Sobonia Jana Stolarka Mieczysława Bajon/ zm. z rodz. Bujaczów, Dziembowskich i Lizaków/ Emilię Myjak/ zm. z rodz. Kierasińskich/ Mariannę Jana Stępniów Mirosława Sobczyńskiego/ Andrzeja Jakubowskiego/ Sławomira Teresę Herbańskich/ Tomasza Zenona Urbaniaków Annę Komór/ Mirosławę Urbaniak/ Halinę Pstrucha/ Janusza Kluskę/ Mariana Szymczaka/ Mariana Zbigniewa Mielczarków/ Irenę Kasznicką/ Monikę Józefa Świtałów Zdzisława Grocholskiego/ Stanisława Weronikę Rogalewiczów Michała Bronisławę Puchałów/

Zmarłych kapłanów, fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła i kaplic

Wypominki roczne – Chorzenice

+ Lucynę Wacława Kuśmierków Stefana Kacperka/ zm. z rodz. Wochów i Włodarczyków/ Michała Włodarczyka Janinę Mariana Pawłowskich/ Józefa Krzysztofa Grabowskich/ Jadwigę Drzazga Zygmunta Szymczaka, zm. z rodz. Pędziwiatrów i Szymczaków/ Eugeniusza Arkadiusza Tarnowskich Władysławę Mielczarek/ Stanisława Serwę Helenę Józefa Wasiel/ Tadeusza Nieorskiego/ Zenobię Lucjana Kordowina, zm. z rodz. Kordowinów i Urbańskich/ Emilię Adama Woszczyków/ Irenę Józefa Kochów/ Rafała Peljaka/ Romana Szczęsnego/ Zdzisława Lizaka Roberta Komorowskiego/ zm. z rodz. Jeziaków/ Iwonę Czesława Koszurów/ Witolda Patysiaka , zm. z rodz. Szczepaniaków/ zm. z rodz. Kacperków i Gębiczów/ Wojciecha Siwczyka Genowefę Tadeusza Zgardzińskich, zm. z rodz. Siwczyków i Szpondrów/Wandę Bolesława Kowalskich Mariannę Eugeniusza Michałków/ Helenę Zielińską, zm. z rodz. Zielińskich, Halinę Białek/ Henryka Stawiaka Wiesława Zawadzkiego, zm. z rodz. Zawadzkich i Skwarskich/ Zofię Ignacego Mariana Jurczyków Mariannę Władysława Furczyńskich/ Krzysztofa Mielczarka/ Jerzego Włodarczyka/ Andrzeja Nieorskiego/ Mariana Zofię Kopków, zm. z rodz. Kopków i Jurczyków/

Wypominki roczne – Bogumiłowice

+ Wacława Pazerę/ Ryszarda Piszera/ Henryka Kubiaka Mariannę Wincentego Piszerów/ Witolda Bakalarza/ Zygmunta Włocha/ Jana Skubidę/ Ryszarda Wyżnikiewicza Irenę Tondel/ Lucjana Stanisławę Domagałów/ Romualda Pazerę/ Jaonnę Suską/ Józefa Salomeę Włodarczyk/ Macieja Marię Czesława Janinę  Józefa Soja/ Edwarda Stanisławę Żezała Stanisława Kurzynogę/ Jana Mularczyka/ Justynę Grzegorza Biesiada Mariannę Edwarda Wyżnikiewiczów Franciszka Janusza Kukuczko/ Adama Marchewkę/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.