Wypominki roczne 2019/2020

Grudzień 1st, 2019 | Posted by ks.piotr in Bez kategorii

Miłosierdziu Bożemu polecajmy naszych wiernych zmarłych:

+ Rafała Zakrockiego/ Zofię Zenona Michałków/ Halinę Jana Krauze/ Józefa Gajewskiego/ Adama Musiała/ Mariannę Barbarę Antoniego Perczaków Irenę Jana Stefana Wójcińskich Zdzisława Zdzisławę Szafrańskich/ Ksawerę Józefa Szymczaków/ Piotra Juliannę Edwarda Guminiaków Stanisława Feliksę Krześniaków/ Andrzeja Bogdana Szafrańskich/ Jadwigę Jana Grzegorza Sukienników/ Eugenię Czesława Andrzeja Iwańskich Elżbietę Czyżyk/ Krzysztofa Szymczaka/ Stefanię Jana Komorów/ Mariana Bujacza Kazimierza Kluskę/ Edwarda Franciszkę Kołodziejczyków Eugeniusza Stanisławę Dzierżanowskich/ Piotra Blada/ Tadeusza Zuzannę Bujaczów/ Monikę Tatara Zenonę Kazimierza Jeziaków/ Dariusza Tadeusza Stępień Beatę Ozga, zm. z rodz. Dobrzyńskich i Beliców/ Walentego Annę Józefa Anię Trojanów/ Teodorę Jerzego Gonerskich Barbarę Matyśkiewicz/ Andrzeja Wojewodę/ Stefana Sławomira Kierasińskich/ Mariannę Józefa Owczarków/ Zdzisława Gawlaka/ Pelagię Belica Genowefę Mirosława Bańbura/ Czesławę Stefana Kowalczyków/ Józefa Annę Wojewodów Wiktorię Kazimierza Komorów/ Lucynę Józefa Marszałków Marię Edmunda Andrzeja Grzybków/ Henryka Włodarczyka/ Janinę Stefana Frądczaków Michalinę Walentego Skowrońskich/ Maksymiliana Skurę/ Lucynę Stanowską/ Marka Dygudaja/ Dariusza Wieczorka Cecylię Halinę Czesława Tokarskich/Sylwię Stankiewicz/ Stanisławę i Saturnina Garbaciaków/ Barbarę Komorowską Mirosława Łagowskiego/ Salomeę Kazimierza Czesławę Krystynę Jeziaków/  Annę Antoniego Dziembowskich Helenę Antoniego Loręckich/ Stefana Jana Ryszarda Urbaniaków/ Teodozję Piotra Kil/ Stanisława Zofię Zenona Kijaków Stefanię Grzegorza Kaczerowskich/ Mariana Olczyka/ Krzysztofa Szczepaniaka/ Władysława Zalewskiego zm. z rodz. Garstka/ Mariannę Jana Stępniów Mirosława Sobczyńskiego/ Janinę Stefana Moskotów/ Honoratę Józefa Kubasów Jana Mariana Żmudzkich, dusze w czyśćcu cierpiące/ Czesława Mariannę Józefa Stefaniaków Barbarę Kwaśniak Helenę Konstantego Nagockich/ Zdzisława Helenę Gierakowskich/ Mieczysława Rybaka/ Mariannę Kluska Feliksę Feliksa Leszczyków/ Władysławę Zygmunta Krystynę Soleckich Teresę Sukiennik/ Monikę Józefa Świtałów Zdzisława Grocholskiego/ Pawła Zofię Stanisława Kulaków/ Tomasza Zenona Antoniego Urbaniaków Annę Komór/ Mariana Uznańskiego/ Andrzeja Moskota/ Józefa Antoninę Pietrzyków/ Jadwigę Józefa Szala/ Stanisławę Józefa Chrzęszczyków Irenę Bartosik/ Sabinę Tadeusza Musialików/ Helenę Zygmunta Kochów/ Stanisława Weronikę Rogalewiczów Michała Bronisławę Puchałów/ ks. Jerzego Knysaka Gustawa Stawiaka, zm. z rodz./ Zenona Berga/ Lecha Grzesiaka Kazimierę Rogalską/ Helenę Karola Gapików/ Marka Zdzisława Alfreda Dygudajów/ Barbarę Piotra Komór/ Jadwigę Kumor/ Mariannę Piotra Lucynę Urbaniaków/ Jadwigę Pazera/ Helenę Franciszka Telengów Józefa Rabędę Damiana Osińskiego/ Honoratę Wiktora Staszczyków Jadwigę Owczarek/ Helenę Karola Gapików/ Łucję Józefa Adama Zawadzkich Agnieszkę Wojciechowską Stanisława Sobonia/ Leokadię Stanisława Chebes/ Józefa Piotra Władysławę Głowackich/ Mieczysława Helenę Dziadkiewiczów/ Stanisława Urbaniaka/ Dominika Szczęsnego/ StanisławaBinieckiego/ Czesława Kobusa Kazimierę Jana Smolarków/ Stanisława Ludwikę Grzybków Marzenę Leszczyńską/ Marka Władysławę Kumorów Tadeusza Żebrowskiego/ Józefa Dzierżanowskiego Tomasza Reginę Pabisiak/ Michalinę Andrzeja Adama Wieteska/ Mariannę Feliksa Jana Bujaczów/ Władysława Szczepana Majcherków Jacka Otockiego/ Pelagię Władysława Kolińskich Kazimierza Kocha/ Stanisława Zalewskiego/ Janusza Kluskę/ Renatę Koniowską/ Teresę Sławomira Herbańskich/ Zenonę Mieczysława Urbaniaków/ zm. z rodz. Koszurów, Wereckich, Dróżków, Bronisławę Wrzesiak Stanisława Ślęzaka/ Łucję Jerzego Kostrzewów/ Mieczysława Kocha/ Tadeusza Sobonia Jana Stolarka Mieczysława Bajon/ Zbigniewa Mielczarka/ Elżbietę Ryszarda Geller Barbarę Bolesława Noconiów Krystynę Urbaniak/ Hieronima Sobonia/ Władysławę Lucjana Frądczaków, zm. z rodz. Frądczaków Helenę Stanisława Pulwertów Tadeusza Jakubczyka/

Zmarłych kapłanów, fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła i kaplic

Wypominki roczne – Chorzenice

+ Lucynę Wacława Kuśmierków Stefana Kacperka/ Zofię Mariana Kopków,   zm. z rodz. Kopków i Jurczyków/ Iwonę Czesława Koszurów/ Jana Otylię Grzesiaków/ Matyldę Mirosława Kopka, zm. z rodz. Kopków i Moskotów/ Mariana Halinę Stankiewicz Stanisława Kaczmarka/ Helenę Zielińską, zm. z rodz. Zielińskich/ Jerzego Włodarczyka/ Janinę Mariana Pawłowskich Michała Włodarczyka/ Janinę Wacława Zawadzkich, zm. z rodz. Włodarczyków i Wochów/ Mariannę Danutę Stanisława Mielczarków Helenę  Mieczysława Moskotów/ Zofię Ignacego Mariana Jurczyków Mariannę Władysława Furczyńkich Władysławę Mielczarek Arkadiusza Tarnowskiego/ Józefa Helenę Wasiel/ Rafała Peljaka/ Tadeusza Nieorskiego/ zm. z rodz. Urbańskich i Bujaczów/ Mariannę Mieczysława Komorowskich Krystynę Milczarek/ Wacława Markiewicza/ Mariannę Franciszka Frysiów/ Bronisławę Paciorek/ Zdzisława Kuśmierka, zmarłych z rodziny Kuśmierków i Milerów/ Zofię Stanisława Koszurów Lecha Stępnia, zm. z rodz. Stępniów/ Emilię i Adama Woszczyków/ zm. z rodz. Jeziaków/ Wojciecha Siwczyka Tadeusza Genowefę Zgardzińskich, zm. z rodz. Szpondrów/ Ireneusza Loręckiego Romana Konwerskiego/ Wandę Bolesława Kowalskich Mariannę Eugeniusza Michałków/ Zdzisława Lizaka Roberta Komorowskiego Józefa Krzysztofa Grabowskich Jadwigę Drzazgę Zygmunta Szymczaka zm. z rodz. Pędziwiatrów i Szymczaków/ Juliannę Janinę Jana Woźniaków/ zm. z rodz. Kacperków i Gębiczów/ Zdzisława Ireneusza Szczepaniaków, zm. z rodz. Szczepaniaków,  Sławomira Tychy/ Romana Szczęsnego/ Józefa Irenę Kochów/ Zenobię Lucjana Kordowina, zm. z rodz. Kordowinów i Urbańskich/ Zdzisława Krystynę Kowalskich/ Krzysztofa Mielczarka/ Jana Kurzyńskiego, zm. z rodz. Dygudajów i Kurzyńskich/ Henryka Stawiaka, zm. z rodz. Stawiaków i Krawczyków/ Barbarę Aleksandrę Witkowskie Macieja Płatka/

Wypominki roczne – Bogumiłowice

+ Witolda Bakalarza/ Natalię Błazińską Mariana Piątka/ Joannę Suską/ Henryka Kubiaka/ Wacława Pazerę/ Ryszarda Piszera/ Stanisławę Lucjana Domagałów/ Jana Skubidę/ Salomeę Józefa Włodarczyków/ Irenę Tondel Ryszarda Wyżnikiewicza/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.