Wypominki 2018/2019

Listopad 2nd, 2012 | Posted by ks.piotr in Bez kategorii

Wypominki roczne – Sulmierzyce 2018/2019

Miłosierdziu Bożemu polecajmy naszych wiernych zmarłych:

 + Eugenię Czesława Andrzeja Iwańskich/ Mieczysława Helenę Dziadkiewiczów/ Feliksa Feliksę Leszczyk Mariannę Kluskę/ Barbarę Mariannę Antoniego Perczaków Irenę Jana Stefana Wójcińskich/ Mirosława Genowefę Bańbura Pelagię Belica/ Zdzisława Gawlaka/ Jadwigę Pawlikowską Rafała Zakrockiego/ Annę Antoniego Dziembowskich/ Helenę Antoniego Loręckich/ Zofię Zenona Stanisława Kijaków Stefanię Grzegorza Kaczorowskich Antoninę Korneluk/ Ireneusza Loręckiego Romana Konwerskiego/ Józefa Gajewskiego/ Mariana Bujacza Annę Piotra Kazimierza Klusków/ Ksawerę Józefa Szymczaków/ Zuzannę Tadeusza Bujaczów/ Józefa Annę Wojewodów Wiktorię Kazimierza Komor/ Czesławę Stefana Kowalczyków/ Andrzeja Moskota/ Krzysztofa Szymczaka/ Mariannę Michała Walot Zofię Lucjana Henryka Kochów/ Andrzeja Bogdana Szafrańskich/ Stefana Jana Ryszarda Urbaniaków/ Janinę Stefana Moskotów/ Janinę Stefana Frądczaków Michalinę Walentego Skowrońskich/ Mariannę Jana Stępniów Mirosława Sobczyńskiego/ Władysława Stanisława Zalewskich, zm. z rodz. Garstków Danutę Pazerę/ Monikę Tatara Zenonę Kazimierza Jeziaków/ Piotra Juliannę Edwarda Guminiaków Stanisława Feliksę Krześniaków/ Halinę Cecylię Czesława Tokarskich Jana Szewczyka Barbarę Piotra Komór/ Eugeniusza Stanisławę Dzierżanowskich Edwarda Franciszkę Kołodziejczyków/ Józefa Mariannę Owczarków/ Stanisława Binieckiego/ Stefana Sławomira Kierasińskich/ Marka Dygudaja/ Dariusza Tadeusza Stępniów Beatę Ozgę, zm. z rodz. Dobrzyńskich i Beliców/ Lucynę Stanowską/ Tadeusza Żebrowskiego/ Kazimierza Kocha Pelagię Władysława Kolińskich/ Zofię Zenona Michałków/ Marzenę Leszczyńską Ludwikę Stanisława Grzybków/ Jana Stefanię Komor/ Mieczysława Rybaka/ Lucynę Józefa Marszałków Edmunda Andrzeja Grzybków/ Kazimierza Czesławę Krystynę Jeziaków/ Barbarę Komorowską Mirosława Łagowskiego/ Kazimierę Rogalską Lecha Grzesiaka/ Czesława Mariannę Józefa Stefaniaków Barbarę Kwaśniak Helenę Konstantego Nagockich/ Józefa Szalę/ Teodozję Piotra Kil/ Marka Alfreda Zdzisława Dygudajów/ Mariannę Piotra Lucynę Urbaniaków/ Honoratę Wiktora Staszczyków Jadwigę Owczarek/ Damiana Osińskiego Józefa Rabendę/ Marka Kumora/ Helenę Henryka Kochów Stanisława Matusiaka/ Honoratę Józefa Kubasów Jana Mariana Żmudzkich dusze w czyśćcu cierpiące/ Jadwigę Grzegorza Jana Sukienników/ Mariana Uznańskiego/ Sabinę Tadeusza Musialików/ Irenę Józefa Kochów/ Leokadię Stanisława Chebes/ Monikę Józefa Świtałów Zdzisława Grocholskiego/ Saturnina Garbaciaka/ Adama Musiała/ Władysława Szczepana Majcherków Jacka Otockiego/ Andrzeja Wojewodę/ Zdzisława Helenę Gierakowskich/ Czesława Kobusa Kazimierę Jana Smolarków/ Józefa Dzierżanowskiego Tomasza Reginę Pabisiak/ Lucynę Mielczarek/ Tomasza Urbaniaka Annę Komór Zenona Urbaniaka Andrzeja Bogumiłę Gorzelak Antoniego Bożenę Urbaniaków Sylwestra Rozpędowskiego/ Jadwigę Pazerę/ Helenę Karola Gapików/ Zygmunta Helenę Koch/ Lucynę Zofię Władysława Skowrońskich Genowefę Romana Kurdziel/ Stanisława Urbaniaka/ Józefa Mariannę Maciaszków/ Pawła Zofię Stanisława Kulaków/ Józefa Łucję Adama Zawadzkich Agnieszkę Wojciechowską/ Danutę Kołodziejczyk Jadwigę Wacława Sławomira Maciaszek Tadeusza Szponder, dziadków Szpondrów i Maciaszków z dziećmi/ Zenobię Mariana Ozga/ Krystynę Władysławę Zygmunta Soleckich/ Czesława Leśniaka/ Michalinę Andrzeja Adama Wieteska/ Annę Zdzisława Bęczkowskich/ Zofię Ludwika Mirosława Kolińskich Zdzisława Odyjasa Czesławę Jana Rosińskich Władysławę Sztuka/

Wypominki półroczne – Sulmierzyce

+ Halinę Tadeusza Krysiaków/ Józefa Antoninę Wolnych/ Stefana Domicelę Ozga Aleksandrę Nalewczyńską/ Jadwigę Trojan/ Jerzego Bujacza/ Władysławę Elżbietę Zygmunta Kazimierza Garbaciaków Antoninę Marię Mariannę Piotra Józefa Bolesława Adama Kochów/ Lucjana Piotra Antoninę Czołnowskich Eleonorę Anastazego Tadeusza Katarzynę Lubośnych Jerzego Bujacza/ Leokadię Zdzisława Koszurów/ Władysławę Lucjana Frądczaków, zm. z rodz., Helenę Stanisława Pulwertów/ Hieronima Sobonia/ Alicję Macieja Ussa Juliana Czyża/ Leokadię Zygmunta Wincentego Bujaczów Stanisława Uznańskiego, zm. z rodz./ Marka Orzeszka/ Władysławę Koch Antoniego Garbaciaka/ zm. z rodz. Bujaczów i Dziembowskich/ Jana Janinę Włodarczyków/ Józefa Antoninę Urbaniaków Pawła Otylię Komór Jadwigę Hołownia/ Eugeniusza Zielińskiego Władysławę Stefana Kolińskich/ Walerię Franciszka Telengów Łucję Józefa Rogalewiczów Edwarda Rudzkiego/ Zdzisławę Zdzisława Szafrańskich/ Leona Weronikę Piszerów Mariannę Henryka Pazera/ Kazimierza Rzeszowskiego/ Mirosława Pazerę/ Genowefę Henryka Gorządów Helenę Stanisława Andrzeja Frysiów/ Cecylię Mariusza Braun/ Elżbietę Ryszarda Geller Barbarę Bolesława Noconiów Krystynę Urbaniak/ Stanisława Mariusza Zagaj/ Henryka Marka Zdzisława Henryka Stanisławę Stefanię Chrzęszczyków Józefa Mariannę Pluskota/ Elżbietę Michała Gaików Genowefę Kluskę/ Julię Bolesława Trojanów Jana Widerę/ Stanisława Bujacza, zm.z rodz. Jarzębskich Stefana Włódarczyka Bogdana Chrząszczyka/ Wiesława Pazerę (Kuźnica)/

Wypominki roczne – Chorzenice

+ Helenę Zielińską, zam. z rodz. Zielińskich/ Michała Włodarczyka Janinę Mariana Pawłowskich/ Zofię Antoniego Czajkowskich Zofię Juliana Stawiaków Wandę Ryszarda Stefana Koszurów/ Lucynę Wacława Kuśmierków Stefana Kacperka/ Tadeusza Nieorskiego/ Stanisława Kaczmarka Halinę Mariana Stankiewiczów/ Juliannę Janinę Jana Woźniaków/ Adama Emilię Woszczyków/ Stefana Marię Serwa Rafała Kazimierza Alinę Peljaków/ Matyldę Mirosława Kopka, zm. z rodz. Kopków i Moskotów/ Zofię Ignacego Mariana Jurczyków Mariannę Władysława Furczyńskich Arkadiusza Tarnowskiego Władysławę Mielczarek/ Mariannę Danutę Stanisława Mielczarków/ Jerzego Włodarczyka/ Zdzisława Lizaka Roberta Komorowskiego/ Józefa Krzysztofa Grabowskich/ zm. z rodz. Kochów i Włodarczyków/ Wiesława Zawadzkiego, zm. z rodz. Zawadzkich i Skwarskich/ Jadwigę Drzazgę Zygmunta Szymczaka, zm. z rodz. Pędziwiatrów i Szymczaków/ Helenę Mieczysława Moskotów/ Wojciecha Siwczyka Tadeusza Genowefę Zgardzińskich, zm. z rodz. Szpondrów/ Wandę Bolesława Kowalskich Mariannę Eugeniusza Michałków/ Mariannę Władysława Szymczaków Zenona Piesiaka/ zm. z rodz. Jeziaków/ Henryka Stawiaka, zm. z rodz. Stawiaków i Krawczyków/ Iwonę Czesława Koszurów/ Mariannę Franciszka Frysiów/ Witolda Blada, zm. z rodz. Waleńczyków/ Zdzisława Ireneusza Szczepaniaków, zm. z rodz. Szczepaniaków Sławomira Tychy/ Barbarę Aleksandrę Witkowskie Macieja Płatka/ zm. z rodz. Kacperków i Gębiczów/ Zofię Mariana Kopka, zm. z rodz. Kopków i Jurczyków/ Jana Kurzyńskiego, zm. z rodz. Dygudajów i Kurzyńskich/ Zenobię Lucjana Kordowina, zm. z rodz. Kordowina i Urbańskich/ Romana Szczęsnego/ Krystynę Milczarek Mariannę Mieczysława Komorowskich/ Józefa Helenę Wasiel/ Zdzisława Kuśmierka, zm. z rodz. Milerów i Kuśmierków/ Janinę Wacława Zawadzkich/ Bronisławę Paciorek/ Krzysztofa Mielczarka/

Wypominki półroczne – Chorzenice

+ Henryka Stawiaka/ Barbarę Zdzisława Jana Piesiaków Halinę Greń/ Juliannę Ludwika Szala/ Kamilę Witkowską Józefa Łakomego Zofię Mariana Komorowskich/ Zofię Stanisława Koszurów Lecha Stępnia, zm. z rodz. Stępniów/ Czesława Jadwigę Mirosława Zdzisława Wojewoda, zm. z rodz. Wereckich/

Wypominki roczne – Bogumiłowice (IV niedziela miesiąca w Sulmierzycach)

+ Salomeę Józefa Włodarczyków/ Henryka Włodarczyka/ Ryszarda Piszera/ Henryka Kubiaka/ Joannę Suską/ Janinę Tondel/ Natalię Błazińską Mariana Piątka/ Ryszarda Wyżnikiewicza/ Wacława Pazerę/ Marię Kazimierza Soja/ Witolda Bakalarza/

Wypominki półroczne – Bogumiłowice (IV niedziela miesiąca w Sulmierzycach)

+ Stanisława Kurzynogę/ Mariannę Władysława Sobalów/ Mariannę Wincentego Piszerów/ Janinę Józefa Sojów/

Zmarłych kapłanów, fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła i kaplic.

Wypominki oktawalne

+ Andrzeja Helenę Eleonorę Józefa Szczęsnych Adama Stanisławę Jana Edwarda Blada/ Domicelę Sabinę Tadeusza Wojewodów/ Kazimierza Szubę    i rodziców Jana Ferdynanda Wandę, zm. z rodz. Łyszkiewiczów, Chlebickich i Skutników/ Józefa Władysławę Walentego Annę Władysława Wacława Edwarda Włodarczyków Janinę Marię Pabich Ludwika Józefę Mieczysława Helenę Dziadkiewiczów Mariannę Tadeusza Małeckich/ Feliksa Feliksę Leszczyk Mariannę Apolonię Józefa Kluska/ Mariannę Romana Kurzynogów Stanisława Janinę Wacława Dusza/ Zofię Eliasza Włodarczyków Piotra Henrykę Antoniego Kowalskich/ Mariannę Czesława Bednarskich Mariannę Henryka Pazera Franciszkę Piotra Czołnowskich/ Apolonię Tadeusza Stefana Dziembowskich Stanisławę Bolesława Włodarczyków Wandę Stanisława Motylskich/ Feliksa Komara/ Maksymiliana Łucję Czesława Skurów Jana Mariannę Jabłońskich/ Andrzeja Kokosińskiego Lucynę Władysława Kulka, zm. z rodz. Kulków i Kokosińskich/ Bronisławę Stanisława Bluszcz Zbigniewa Szymczaka/ Stefana Sławomira Przemysława Deryngierów Jana Antoninę Henryka Dzierżanowskich/ Barbarę Mariannę Antoniego Perczaków Irenę Jana Stefana Wójcińskich/ Zdzisława Gawlaka Antoninę Stanisława Andrzeja Bogdana Szafrańskich/ Genowefę Stanisławę Albina Mirosława Barbarę Kałędkiewiczów/ Władysławę Władysława Olczaków i ich rodziców, Józefę Piotra Tulejskich i ich rodziców Paulinę Henryka Skowron Lucynę Franciszka Pazerów/ Zofię Zenona Stanisława Kijaków Stefanię Grzegorza Kaczorowskich Antoninę Stefana Korneluk Helenę Adama Jana Urbaniaków Stanisławę Eugeniusza Dzierżanowskich Halinę Tokarską Jadwigę Komur Irenę Drążkiewicz Leokadię Janinę Rocha Kijaków/ Krzysztofa Gaika Sławomira Deryngiera/ Leona Annę Grzegorza Komorowskich Józefa Gajewskiego/ Józefa Salomeę Marię Mieczysława Włodarczyków Michalinę Antoniego Kusiaków/ Halinę Tadeusza Krysiaków, zm. z rodz. Krysiaków, Grzybków i Kowalczyków/ Ksawerę Józefa Ewę Adama Szymczaków Mariannę Andrzeja Gibert/ Antoniego Kostrzewę, zm. z rodz. Kostrzewów, Miazków, Szczapów, Zofię Parcheniak Janinę Loręcką/ Danutę Wiktorię Antoniego Wojewodów Józefę Włodzimierza Władysława Piszlów Teofilę Bolesława Burakowskich Stanisława Bolesławę Kazimierza Jana Skrzydlewskich Jerzego Sukiennika/ Wandę Stanisława Puch Helenę Franciszka Telenga/ Zofię Józefa Jolantę Marka Jerzego Wojewodów Stefana Janinę Kierasów, zm. z rodz. Dobrzyńskich, Kierasów, Krysiaków i Grzybków/ Annę Piotra Kazimierza Klusków Mariana Bujacza/ Weronikę Stanisława Rogalewiczów Bronisławę Cecylię Michała Kazimierza Puchałów Zenobię Stanisława Romana Drzazgów Leonardę Małgorzatę Kazimierza Górskich/ Zuzannę Tadeusza Piotra Juliannę Bujaczów Władysława Mariannę Skwarskich Józefa Bolesława Tasarzów/ Jadwigę Wincentego Barasińskich Mariana Jonika Henryka Palutkiewicza/ Henryka Włodarczyka/ Zofię Stefana Twardowskich/ Marię Michała Krzysztofa Erazma Szymczaków Marię Konstantego Józefa Józefę Franciszka Grzybków/ Elżbietę Ryszarda Mariannę Jana Geller Mariannę Barbarę Bolesława Noconiów Krystynę Janinę Antoniego Urbaniaków/ Jolantę Zbigniewa Stanisława Chrzęszczyków Helenę Zdzisława Konrada Walenciaków Antoninę Smoła  Jadwigę Józefa Smolarków, zm. z rodz. Kałędkiewiczów i Walenciaków/ Józefa Feliksę Zygmunta Motylskich Wiesławę Zając Władysława Urbaniaka Martę Sojka Janinę Berską Kacpra Krzynówka/ Czesławę Grącką/ Marię Franciszka Kazimierza Urbaniaków Mariannę Stanisława Przepiórków Marka Jończyka/ Zofię Zenona Stanisława Leokadię Janinę Rocha Kijaków Helenę Adama Jana Urbaniaków/ Jadwigę Annę Andrzeja Trojanów/+ Kazimierza Franciszka Mariannę Urbaniaków Władysława Genowefę Pyrzyna/ Aleksandrę Trzcińską, zm. z rodz. Trzcińskich Bronisława Bujacza, dziadków Szafrańskich/ Jerzego Bujacza Annę Gaik Lucjana Czołnowskiego Zygmunta Bujacza Leokadię Bujacz – Uznańską Stanisława Uznańskiego/ Janinę Józefa Ryszarda Urbaniaków/ Mariannę Jana Stępniów Mirosława Sobczyńskiego Elżbietę Czyżyk/ Janinę Stefana Moskotów Andrzeja Karasińskiego/ Stefana Jana Ryszarda Walentego Władysławę Urbaniaków Franciszkę Adama Trojanów Józefa Antoninę Józefa Chrząszczów/ Antoninę Stanisława Andrzeja Bogdana Szafrańskich Mariannę Piotra Stanisława Koniowskich Zdzisława Gawlaka Romana Wojciecha Kusińskich/ Mariannę Marię Barbarę Sabinę Władysława Bogdana Zielińskich Jerzego Feliksę Antoniego Stolarczyków/ Teresę Gorząd Stanisława Władysławę Piotra Soleckich Franciszkę Mariannę Kazimierza Chrząszczów Sabinę Juliana Mariannę Kazimierza Ziółkowskich Ewę Urbaniak/ Mariannę Antoniego, ks. Władysława jezuitę, s. oblatkę Teresę, br. Teodora pijara, Józefa Herczyńskich, zm. z rodz. Herczyńskich i Muszyńskich Wiktorię Piotra Klusków, zm. z rodz. Klusków i Grzegorków/ Zofię Lucjana Henryka Kochów Józefa Walota/ Mariannę Stefana Wiktorię Konstantego Kochów Franciszka Posmyka Władysława Stefanię Soboń Stanisławę Pietrzyk, dziadków Soboniów Genowefę Barda Jerzego Stawiaka Janinę Lucjana Falarz, zm. z rodz. Falarzów, Józefa Pazerę/ Tomasza Antoninę Pazerów Czesława Bronisławę Władysława Leśniaków Erazma Zenonę Sylwestra Barbarę Rozpendowskich Jerzego Szafrańskiego/ Irenę Władysława Teklę Szymona Józefa Taborów Wojciecha Katarzynę Ladra s. Janinę Słabicką, zm. z rodz./ Zofię Zdzisława Mariannę Władysława Sobalów Czesława Kaweckiego Reginę Stefana Gorządów Annę Stefana Paciorków/ Helenę Antoniego Kaniewskich Bertę Ignacego Włodarczyków, dusze w czyśćcu cierpiące/ Ryszarda Mariannę Leokadię Feliksa Mariana Kijaków Janinę Franciszka Witolda Wolnych Tadeusza Stanisławę Stanisława Bogdana ks. Władysława Kaczmarków/ Mariannę Chęcińską Adaminę Stefana Marię Serwa Rafała Peljaka/ Władysława Stanisława Zalewskich Barbarę Henryka Jana Garstków Danutę Pazerę Władysławę Mizielińską, zm. z rodz. Koniewskich Annę Stanisława Kęsoń Honoratę Czesława Gadułka Władysławę Wawrzyńca Garstka/ Lucjana Piotra Antoninę Antoniego Antoninę Czołnowskich Eleonorę Anastazego Tadeusza Katarzynę Stanisława Lubośnych Helenę Leopolda Barbarę Jerzego Bujaczów Helenę Józefę Krawczyk/ Piotra Juliannę Edwarda Krystynę Ignacego Guminiaków Mariannę Władysława Hartwig/ Józefa Krzysztofa Bolesława Anielę Grabowskich Józefa Stanisławę Kochów Grażynę Komór/ Jana Marczyka/ Marię Michała Ratajczaków Franciszka Katarzynę Marcina Loręckich Antoninę Piotra Grzybków, dusze w czyśćcu cierpiące/ Cecylię Halinę Czesława Tokarskich Weronikę Pawła Kliś Barbarę Piotra Komór Jana Szewczyka Krystynę Edmunda Anders/ Marka Dygudaja/ Lucynę Stanowską Franciszka Frądczaka/ Tadeusza Żebrowskiego/ Mariana Dercza, zm. z rodz. Derczów, Stawiaków i Zająców/ Kazimierza Kocha Michała Władysława Pelagię Kolińskich Ewę Antoniego Piotra Czołnowskich, dusze w czyśćcu cierpiące/ Zofię Bolesława Bronisława Stanisławę Zofię Grzybków Władysławę Bolesława Błaszczyków Jadwigę Włodarczyk Zofię Zenona Komur/ Józefa Marka br. Teodora, s. Teresę, ks. Władysława Herczyńskich Henryka Komorowskiego Helenę Nagocką Helenę Antoniego Kaniewskich/ Stanisława Józefę Mariana Topolskich Zofię Antoniego Wojewodów Stanisławę Henryka Jana Konstantego Guców/+ Mariannę Antoniego Chrzęszczyków Antoninę Stanisława Parcheniaków Janinę Tadeusza Adaszków Janinę Kazimierza Grzybków Anielę Jana Siewiera Helenę Henryka Popiołków Henryka Majszaka Jana Siewierę Jerzego Durdę/ Mieczysława Zuzannę Bolesława Rybak/ Jadwigę Władysławę Ignacego Marszałków Jacka Tomczaka/ zm. z rodz. Falarzów, Krześniaków, Soboniów Edwarda Guminiaka Aleksandra Siwczyka/ Danutę Jacka Leokadię Józefa Kumorów Władysławę Mikołaja Irenę Henryka Bzdaków Tadeusza Worwąga/ Zofię Wacława Bronisława Kaczorów Mariannnę Antoniego Sabinę Kucharskich/ Stanisławę Franciszka Honoratę Józefa Kubasów Mariannę Józefa Posmyków Józefę Stanisława Łysików Katarzynę Kazimierza Szermerów Jana Mariana Żmudzkich Antoniego Pulwerta, dusze w czyśćcu cierpiące/ Helenę Henryka Kochów Stanisława Matusiaka/ Marka Kumora/ Ludwikę Bolesława Józefa Rabendów Damiana Osińskiego Helenę Franciszka Telengów Zofię Macieja Beśków dziadków Telengów Helenę Osińską/ Honoratę Wiktora Antoninę Antoniego Staszczyków Walerię Władysława Matusiaków Jadwigę Owczarek/ Mariannę Piotra Lucynę Piotra Urbaniaków/ Krystynę Mariana Najgiebaur Lucynę Józefa Kotowskich/ zm. z rodz. Dygudajów, Winklerów, Sosnowiczów, zm. księży z naszej parafii/ Janinę Mariana Wiolettę Dygudajów, zm. z rodz. Ussów Helenę Józefa Michałków Antoninę Stanisława Czyżów/ Teodozję Piotra Wiesława Waldemara Witolda Eugeniusza Kil Zofię Powroźnik Edwarda Dobrakowskiego/ Józefę Stanisława Salomeę Szafrańskich Alinę Żołneczko/ Zofię Bogumiłę Stanisława Wiśniewskich Stanisława Marię Jana Stanisława Józefa Lewerów/ Józefę Stanisława Staniek Helenę Piotra Skorupków Stanisławę Brzozowską Sabinę Janusza Bagińskich, zm. z rodz. Ciupińskich Annę Janik Izabelę Malka/ Franciszkę Edwarda Jana Kołodziejczyk/ Teodora Soję Jakuba Bogdana Mesjasz Genowefę Danutę Adama Pazerów, zm. dziadków Stefana Wawszczaka/ Genowefę Stanisława Pająkowskich Marię Stanisława Grzybków/ Kazimierę Rogalską Henrykę Stanisława Stefanię Józefa Biernackich/ Leszka Grzesiaka Annę Feliksa Józefa Annę Pazerów/ Jana Skupińskiego Mariannę Rocha Wiktora Kuśmierków/ Kazimierza Janinę Piotra Antoninę Grzybków Antoniego Mariannę Chrzęszczyków, zm. z rodz. Grzybków, Chrzęszczyków i Parcheniaków/ Barbarę Bolesława Genowefę Stanisławę Antoninę Komorowskich Mirosława Łagowskiego Janinę Siedlarek Michała Kowalskiego Leokadię Bolesława Olborskich Andrzeja Kowackiego/ Helenę Władysława Józefa Jana Zenona Stanisławę Zdzisława Tadeusza Kacprzyków Władysławę Pawła Kleszcz Antoninę Feliksa Wesoły/ Leokadię Wincentego Remigiusza Mariannę Sobczyńskich Stanisława Jamrozińskiego Antoniego Jędrzejczyka Józefa Żmudzkiego Teresę Kozłowską Piotra Zdzisława Gaików/ Jana Cecylię Józefę Józefa Pazerów/Jadwigę Kosicką Jana Marię Kustrzyckich Józefa Franciszka Białków, zm. z rodz. Kustrzyckich, Kosickich, Marszałów, Puszów i Kochów/ Aleksandra Zenonę Dziembowskich, zm. dziadków Dziembowskich i Bujaczów/ Antoniego Mieczysława Mariannę Czołnowskich Józefa Mariannę Sukienników/ Adama Salamona Michała Falarza Mariannę Adama Chechnerów Jana Mrozka Zygmunta Bujacza, zm. z rodz. Bzdaków, Chechnerów Danutę Józefa Kułaków, dusze w czyśćcu cierpiące/ Katarzynę Annę Józefę Franciszka Władysława Wolnych Józefa Jana Franciszka Jadwigę Kazimierza Frejlich/ Mariana Uznańskiego/ Lucynę Juliana Antoninę Kochów Zofię Józefa Stolarczyków Marię Stanisława Majerskich Teodozję Bronisława Antoniego Marię Bęczkowskich Józefa Mariannę Ciępka Zdzisława Chrząszczyka/ Antoninę Adama Mularczyków/ Janinę Józefa Michała Włodarczyków Janinę Bolesława Janinę Florczyk Władysławę Grzywińską/ Genowefę Stefana Kurzynogów Jana Bzdaka Zenobię Zbysława Sędzickich Mariannę Antoniego Urbańskich dziadków Bzdaków pradziadków Kumorów/ Leokadię Stanisława Chebes dziadków Kubickich i Chebesów/ Władysława Helenę Urbańskich Sylwestra Serwę/         + Monikę Józefa Świtałów Władysława Władysławę Szafrańskich Bronisława Józefa Anielę Zdzisława Grocholskich/ Marka Gustawa Orzeszek Józefa Stanisława Janinę Kopera/ Kazimierę Tadeusza Szponder/ Genowefę Walerię Franciszka Eugeniusza Skrzypińskich/ Feliksa Komorowskiego Stefanię Jakubiak Irenę Józefa Kochów/ Edmunda Stanisławę Kotlarków Janinę Franciszka Wacława Piotra Szcześniewskich, zm. z rodz. Ołoszczyńskich i Posmyków/ Irenę Wyroślak Mariannę Stefana Walenczaków/ Adama Czesława Reginę Musiał Mariana Zdzisławę Matyja, zm. z rodz. Musiałów, Matyjów, Komorowskich, Jarmołowiczów, babcie, dziadków, chrzestnych, księży, którzy pracowali w naszej parafii/ Pelagię Hieronima Komorów Mariannę Stefana Jurczyków Mariusza Łysakowskiego/ Rozalię Bolesława Augustyniaków Stanisława Koniowskiego Honoratę Kajzler, zm. z rodz. Osińskich i Augustyniaków/ Kazimierza Irenę Marka Antoniego Helenę Janinę Krystynę Urbaniaków Stanisławę Bolesława Witolda Kurzynogów/ Bogdana Andrzeja Szafrańskich/ Andrzeja Domicelę Tadeusza Wojewodów/ Mariana Józefę Zdzisława Helenę Gierakowskich/ Józefę Kazimierza Kochów Józefa Halinę Leokadię Chlebickich Sylwię Szleszyńską/ zm. z rodz. Bujaczów, Dziembowskich i Lizaków/ Krzysztofa Józefa Barańskich Danutę Andrzeja Dygoniów Krystynę Mariana Raczyńskich Helenę Piotra Wiśniewskich, zm. z rodz. Raczyńskich i Urbaniaków/ Jana Annę Jadczaków Aleksandra Mielczarka/ Józefa Dzierżanowskiego Tomasza Reginę Pabisiak/ Walerię Franciszka Alfredę Telengów Józefę Józefa Gajewskich Łucję Józefa Rogalewiczów Edwarda Stanisławę Adama Rudzkich Irenę Mariana Kuśmierków Janinę Antoniego Makulskich/ Aleksandrę Wiktora Roczek Roberta Józefa Janinę Stefana Komorowskich Iwonę Chrząszcz Mariannę Władysława Duda Stefanię Rośkowską, dusze w czyśćcu cierpiące/ zm. z rodz. Wasiel/ Leokadię Zenobię Edwarda Włodzimierza Serwa Mariannę Władysława Molka Walerię Walentego Kopka/ Teresę Stanisława Kozłowskich Annę Eugeniusza Skowron Genowefę Kluskę/ Zdzisława Dłubaka Józefa Kierasa Ewę Macieja Stasiaków/ Henryka Stefana Komorowskich Annę Mieczysława Braunów Helenę Nagocką Franciszkę i Władysława Braunów Zofię Jana Nagodów Marka Józefa Herczyńskich/ Paulinę Henryka Celinę Alfreda Skowron Ryszarda Wiśniewskiego Danutę Jerzego Grzybków/ Helenę Romana Daniela Ryszarda Kopków Reginę Włodarczyk/ Apolonię Rozpędowską Władysława Sabinę Jadwigę Wiesława Mariana Pazerów/ Józefę Rzeźnik Kazimierę Młynarczyk Irenę Jana Stefana Wójcińskich Mariannę Antoniego Barbarę Perczaków/ Zofię Józefa Michała Józefę Barbarę Józefa Wilków Mariannę Grzybek/ Kazimierza Romana Juliannę Kochów Reginę Tomasza Pabisiak Józefa Dzierżanowskiego Irenę Stanisława Pawlik/ Helenę Karola Gapików Mariannę Stanisława Józefa Skalskich/ Antoniego Krystynę Bujaczów Małgorzatę Będkowską/ Jadwigę Wiesława Pazerów/ Irenę Wacława Kotowskich/ Genowefę Henryka Mariannę Michała Gorządów Helenę Stanisława Andrzeja Frysiów/ Cecylię Mariusza Franciszka Władysławę Braun Helenę Nagocką Stefana Komorowskiego Leszka Sadurskiego/ zm. z rodz. Michałków, Arkadiusza Stanisława Kordulę Matacz Mariannę Stefana Grzybków, zm. z rodz. Pabisiaków/ Stanisława Urbaniaka/ Adama Józefa Marcelinę Iglantowicz Wacława Janinę Drutowskich Halinę Rydz/Annę Mieczysława Antoninę Józefa Sukienników Elżbietę Józefa Zbigniewa Grot Zofię Walentego Gorząd Florentynę Jędrzejczyk/+ Stanisława Mariusza Zagaj/ Józefa Łucję Adama Alfonsa Bolesława Feliksę Zawadzkich Agnieszkę Wojciechowską Walerię Franciszka Frydeusza Bociągów Bolesława Stefanię Soboń/ Lucynę Mieczysława Józefa Mariannę Franciszka Krawieckich Wiktorię Jana Leokadię Szczecińskich Mariannę Józefa Kasznickich Sabinę Ciupińską Jadwigę Józefa Klimczyk/ Henryka Marka Zdzisława Henryka Stanisławę Stefanię Tomasza Adama Chrzęszczyków Mariannę Józefa Stanisława Ludwika Pluskota Mariusza Brauna Mariannę Kotlarek Lucynę Urbaniak/ Sabinę Józefa Wincentego Stefanię Maciaszek Piotra Jerzego Skupińskich Kazimierza Krystynę Snopkowskich Jadwigę Stanisława Marszałek/ Mariannę Władysławę Wacława Brzozowskich Bronisławę Bronisławę Józefa Sukienników Halinę Włoch Mikołaja Garstkę Rafała Warycha Zbigniewa Szymczaka/ Helenę Bolesława Grzybków Reginę Szczepańską Zenona Poszwińskiego Aleksandrę Wacława Gajdów/ Franciszka Walentego Petronelę Kacperków Stanisławę Tomasza Kociugów/ Zenobię Agnieszkę Mariana Józefa Ozga Annę Wacława Jabłońskich Bronisławę Justynę Zdzisława Edwarda Darka Zerzowskich/ Genowefę Aleksandra Józefę Franciszka Czechowiczów Antoninę Józefa Mieczysława Kazimierza Piotra Reginę Zofię Komór Anastazję Jana Wacława Podźwigłowskich Elżbietę Dulską/ Marię Jadwigę Agnieszkę Stefana Józefa Stanisława Józefa Mielczarków Jadwigę Józefa Olczyków Józefę Michała Urbaniaków Bronisławę Bolesława Kulków Łucję Władysława Gorządów Zenobię Henryka Wagner Marka Drucha/ Henrykę Stanisława Janusza Loręckich Mariannę Leona Golec Stefanię Feliksa Podawca Eleonorę Stanisława Stawinoga Wandę Henryka Grymuza/ Zdzisławę Mariannę Stanisława Góra Janinę Zygmunta Skura/ Stefanię Władysława Mielczarków Mariannę Bujacz Małgorzatę Wandę Mariana Koszurów Jadwigę Bączyńską Kazimierę Józefa Kowalskich Zdzisława Szafrańskiego/ Irenę Szczepana Helenę Konstantego Raszewskich Antoninę Józefa Chrząszcz Cecylię Alfreda Skowron Zdzisława Henryka Chrzęszczyków Cecylię Mariusza Braun/ Marię Zenobię Adama Klusków Rozalię Stanisława Wróbel/ zm. z rodz. Garbaciaków, Grzejszczaków, Lasoniów i Szafrańskich/ Annę Zdzisława Bożenę Bogusława Bęczkowskich/ zm. z rodz. Złotorzyńskich, Kisielewskich, Dobków, Wojdynów, Pietrzyków, Frądczaków, Mariana Edwarda Soboniów z rodzicami Jerzego Stawiaka z rodzicami, zm. zrodz. Piesiaków, Markiewiczów, Wereckich, Biernackich, Szeptaków, ks. Władysława Derbisa, ks. Jana Bałysa, ks. Romana Wróbla, ks. Jerzego Kowalczyka/ Jana Genowefę Helenę Bolesława Anielę Józefa Grąckich Czesławę Mariana Wojciechowskich Walerię Michała Nabożnych Marię Wojciecha Wiśniosz/ Irenę Henryka Zuzannę Kazimierza Kumorów Jerzego Syskę Stefana Józefę Jana Kęsików/ Tadeusza Barbarę, zm. z rodz. Michałków i Pawlaków/

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.