Wypominki 2017/2018

Listopad 2nd, 2012 | Posted by ks.piotr in Bez kategorii

Wypominki roczne – Sulmierzyce 2017/2018

Miłosierdziu Bożemu polecajmy naszych wiernych zmarłych:

+ Helenę Zygmunta Kochów/ Maksymiliana Skurę/ Saturnina Garbaciaka/ Zofię Zenona Stanisława Kijaków/ Ksawerę Józefa Szymczaków/ Zdzisława Gawlaka/ Eugeniusza Dzierżanowskiego Mariannę Bronisława Rybaków/ Franciszkę Edwarda Kołodziejczyków/ Mariannę Józefa Apolonię Kluska Feliksa Leszczyka/ Lucynę Stanowską/ Czesława Andrzeja Iwańskich/ Włodzimierza Nagodzińskiego/ Pelagię Władysława Kolińskich Kazimierza Kocha/ Teodozję Piotra Kil/ Tadeusza Zuzannę Bujaczów/ Kazimierza Wiktorię Komor Józefa Annę Wojewodów/ Krzysztofa Szymczaka/ Barbarę Komorowską Mirosława Łagowskiego/ Zdzisława Teresę Efemberg Władysławę Antoniego Łuczaków/ Czesławę Stefana Kowalczyków/ Józefa Mariannę Owczarków/ Andrzeja Wojewodę/ Czesława Leśniaka/ Kazimierza Czesławę Krystynę Jeziaków/ Marka Dygudaja/ Monikę Józefa Świtałów Zdzisława Grocholskiego/ Mirosława Iwonę Chrząszcz/ Jadwigę Pazerę/ Józefa Mariannę Maciaszków/ Leokadię Stanisława Chebes/ Zdzisława Gaika/ Janinę Stefana Frądczaków Michalinę Walentego Skowrońskich/ Marka Alfreda Zdzisława Dygudajów/ Czesława Józefa Stefaniaków Stefanię Józefa Stanisława Szpondrów Helenę Konstantego Nagockich/ Andrzeja Bogdana Szafrańskich/ Pawła Kulaka/ Stefanię Jana Komorów/ Barbarę Piotra Komór Halinę Cecylię Czesława Tokarskich/ Łucję Józefa Adma Zawadzkich Agnieszkę Wojciechowską/ Józefa Dzierżanowskiego Tomasza Reginę Pabisiak/ Helenę Karola Gapików/ Edwarda Janinę Jeziaków Stefana Genowefę Renatę Kowalskich/ Tomasza Zenona Antoniego Bożenę Urbaniaków Annę Komór Andrzeja Bogumiłę Gorzelaków Sylwestra Rozpędowskiego/ Honoratę Józefa Kubasów Jana Żmudzkiego, dusze w czyśćcu cierpiące/ Janinę Stefana Moskotów/ Tadeusza Barbarę Michałków/ Władysława Zalewskiego, zm. z rodz. Garstków/ Edwarda Rudzkiego/ Helenę Zdzisława Gierakowskich/ Stefana Jana Ryszarda Urbaniaków/ Mariannę Piotra Lucynę Urbaniaków/ Damiana Osińskiego Józefa Rabendę Helenę Franciszka Telengów/ Mieczysława Rybaka/ Jadwigę Kumor/ Helenę Mieczysława Dziadkiewiczów/ Zenobię Stanisława Osińskich Czesławę Jerzego Bigorów/ Marzenę Leszczyńską Ludwikę Stanisława Grzybków/ Sabinę Tadeusza Musialików/ Marka Kumora Tadeusza Żebrowskiego/ Zofię Zenona Michałków/ Monikę Tatara Zenonę Kazimierza Jeziaków/ Stefana Sławomira Kierasińskich/ Aleksandrę Nalewczyńską/ Władysława Szczepana Majcherków Jacka Otockiego/ Józefa Szala Michalinę Andrzeja Adama Wieteska/ Zofię Władysława Skowrońskich Genowefę Romana Kurdziel/ Gustawa Stawiaka z rodz./ Józefa Gajewskiego/ Pelagię Belica Genowefę Mirosława Bańbura/ Teresę Sławomira Herbańskich/ Czesława Kobusa Kazimierę Jana Smolarków/ Lecha Grzesiaka Kazimierę Rogalską/ Andrzeja Moskota/ Zygmunta Władysławę Krystynę Soleckich/ Mariannę Jana Stępniów Mirosława Sobczyńskiego/ Annę Antoniego Dziembowskich/ Antoniego Helenę Loręckich/ Krystynę Zdzisława Kowalskich/ Jadwigę Grzegorza Jana Sukienników/ Piotra Juliannę Edwarda Guminiaków/ Stanisława Feliksę Krześniaków/ Dariusza Stępnia Beatę Ozga/ Józefa Władysławę Piotra Głowackich/ Mieczysława Zenona Urbaniaków/ Helenę Henryka Kochów Stanisława Matusiaka Stanisława Binieckiego/ Lucynę Józefa Marszałków Edmunda Andrzeja Grzybków/ Stanisława Urbaniaka/ Józefa Władysławę Piotra Głowackich/ zm. z rodz. Kierasińskich i Paligów/ zm. z rodz. Koszurów, zm. z rodz. Wereckich, zm. z rodz. Dróżków, Stanisława Ślęzaka Bronisławę Wrzesiak/

 Wypominki półroczne – Sulmierzyce

+ Antoniego Garbaciaka Władysławę Józefa Kochów/ Władysławę Lucjana Frądczaków, zm. z rodz. Frądczaków Helenę Stanisława Pulwertów/ Leokadię Zdzisława Koszurów / Halinę Tadeusza Krysiaków/ Elżbietę Ryszarda Geller Barbarę Bolesława Noconiów Krystynę Urbaniak/ Kazimierza Annę Piotra Kluska/ Józefa Stanisławę Chrzęszczyków Irenę Bartosik/ Hieronima Sobonia/ Józefa Antoninę Urbaniaków Pawła Otylię Komór Jadwigę Hołownia/ Henryka Marka Zdzisława Henryka Stanisławę Stefanię Chrzęszczyków Józefa Mariannę Stanisława Pluskotów/ Jerzego Bujacza Annę Gaik Lucjana Czołnowskiego/ Janinę Bolesława Małgorzatę Florczyków Janinę Józefa Michała Włodarczyków/ Stanisławę Stefana Szponder Danutę Kołodziejczyk Jadwigę Wacława Maciaszków, zm. z rodz./ Honoratę Wiktora Staszczyków Jadwigę Owczarek/ Eugeniusza Zielińskiego Władysławę Stefana Kolińskich/ Łucję Józefa Rogalewiczów Walerię Franciszka Telengów/ Lucjana Antoninę Piotra Czołnowskich Eleonorę Anastazego Tadeusza Katarzynę Lubośnych Jerzego Bujacza/ Juliana Czyża Alicję Macieja Ussa/ Władysława Zygmunta Elżbietę Kazimierza Garbaciaków Antoninę Marię Piotra Józefa Bolesława Marię Adama Kochów/ Jana Zofię Musiałów/ Julię Bolesława Trojanów Jana Widerę/ Domicelę Stefana Ozga/ Mariannę Stefana Kochów/ Lucynę Mielczarek/ Mariannę Jana Żabickich/ Mariusza Stanisława Zagaj/ Stefanię Lucjana Józefę Franciszka Urbaniaków Józefę Feliksa Trojanów Włodzimierza Trajdosa/ Jadwigę Trojan Cecylię Mariusza Braun/ Mariannę Barbarę Antoniego Perczaków Jana Irenę Stefana Wójcińskich Zdzisława Zdzisławę Szafrańskich/ Mirosława Ludwika Zofię Kolińskich Zdzisława Odyjasa Jana Czesławę Rosińskich Władysławę Sztuka

Wypominki roczne – Chorzenice

+ Stefana Antoninę Helenę Zielińskich/ Zofię Antoniego Czajkowskich/ Michała Włodarczyka Janinę Mariana Pawłowskich/ Lucynę Wacława Kuśmierków Stefana Kacperka/ Zofię Mariana Kopków, zm. z rodz. Kopków i Jurczyków/ Juliannę Janinę Jana Woźniaków/ Józefa Krzysztofa Grabowskich/ Jadwigę Drzazgę, zm. z rodz. Pędziwiatrów i Szymczaków/ zm. z rodz. Wochów i Włodarczyków/ Zofię Igncego Mariana Jurczyków Mariannę Władysława Furczyńskich Arkadiusza Tarnowskiego Władysławę Mielczarek/ Roberta Komorowskiego Zdzisława Lizaka Krystynę Milczarek Mariannę Mieczysława Komorowskich/ Tadeusza Nieorskiego, zm. z rodz. Nieorskich/ Józefę Edwarda Zdzisława Majka/ Jana Kurzyńskiego, zm. z rodz. Dygudajów i Kurzyńskich/ Wandę Bolesława Kowalskich Mariannę Eugeniusza Michałków/ Janinę Wacława Zawadzkich/ Helenę Mieczysława Moskotów/ Ireneusza Loręckiego Romana Konwerskiego/ Iwonę Czesława Koszurów/ zm. z rodz. Kacperków i Gębiczów/ zm. z rodz. Jeziaków Stanisława Kaczmarka Halinę Mariana Stankiewiczów/ Mariannę Franciszka Fryś/ Barbarę Aleksandrę Witkowskie Macieja Płatka/ Zdzisława Ireneusza Szczepaniaków, zm. z rodz. Szczepaniaków Sławomira Tychy/ Mirosława Matyldę Kopka, zm. z rodz. Kopków i Moskotów/ Jana Otylię Grzesiaków/ Wojciecha Siwczyka Tadeusza Zgardzińskiego, zm. z rodz. Szpondrów i Siwczyków/ Romana Szczęsnego/ Irenę Józefa Kochów/ Józefa Helenę Kazimierza Stanisława Wasiel/ Kazimierza Alinę Rafała Peljaków Stefana Mariannę Serwa/ Bronisławę Paciorek/ Witolda Blada, zm. z rodz. Waleńczyków/ Mariannę Danutę Stanisława Mielczarków/ Emilię Adama Woszczyków/ Krzysztofa Mielczarka/

 Wypominki półroczne – Chorzenice

+ Wiesława Zawadzkiego, zm. z rodz. Zawadzkich i Skwarskich/ Juliannę Ludwika Szala/ Kamilę Witkowską Zofię Mariana Komorowskich Józefa Łakomego/ Halinę Greń Jana Zdzisława Piesiaków/ Zofię Stanisława Koszurów/ Lecha Stępnia, zm. z rodz. Stępniów/ Czesława Jadwigę Mirosława Zdzisława Wojewodów, zm. z rodz. Wereckich/ Wacława Markiewicza/

Wypominki roczne – Bogumiłowice (w IV niedzielę miesiąca w Sulmierzycach

+ Janusza Grzybka/ Lucjana Domagałę/ Wacława Pazerę/ Ryszarda Piszera/ Henryka Kubiaka/ Ryszarda Wyżnikiewicza/ Joannę Suską/ Natalię Błazińską Mariana Piątka/ Henryka Salomeę Józefa Włodarczyków/ Witolda Bakalarza/

Wypominki półroczne – Bogumiłowice (w IV niedzielę miesiąca w Sulmierzycach)

 + Stanisława Kurzynogę/ Janinę Stefana Millerów/ Mariannę Władysława Sobalów/ Mariannę Wincentego Piszerów/ Mariannę Edwarda Wyżnikiewicz Justynę Grzegorza Biesiada/

Wypominki półroczne – Kuźnica (I, II, III niedziela miesiąca w Sulmierzycach)

+ Wiesława Pazerę/

 

Zmarłych kapłanów, fundatorów i dobrodziejów naszego kościoła i kaplicy.

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.