Pomniki do opłacenia

Po zbudowaniu pomnika opiekun grobu zgłasza się niezwłocznie do kancelarii paraf. w celu opłaty 10% od wartości faktury (opłaty te w całości przeznaczone są na wywóz śmieci). w 2020 r. zapłacono 20 942 zł a zebrano 13 600 zł. Od 2017 do 2020 roku nie opłacono jeszcze 29 nowych pomników z pozwoleniem oraz 26 bez pozwolenia. Opiekunowie tych grobów zgłoszą się do kancelarii paraf. do 30 czerwca br. Lista pomników jest do wglądu w kancelarii paraf.