Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów św. i katolickiego pogrzebu

CHRZEST

– Akt urodzenia dziecka

– Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

– Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

  • CHRZEST Z ZAGRANICY

-Zezwolenie na chrzest z parafii zamieszkania albo z parafii w Polsce, na terenie której mieszkali rodzice (jeśli niedawno wyjechali za granicę)

-Akt urodzenia dziecka (przetłumaczony na j. polski)

– Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

-Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

– Metryka chrztu dziecka

BIERZMOWANIE

– Metryka chrztu

– Indeks z katechezy szkolnej

– Zaliczony 3-letni cykl przygotowawczy

MAŁŻEŃSTWO

Zgłaszając datę ślubu w parafii narzeczeni rozpoczynają kurs przedmałżeński Nazaret (tel. 502 455 984). Więcej informacji na stronie radomsko.nazaret.pro

Narzeczeni umawiają się z księdzem na spisanie protokołu na 3 miesiące przed datą ślubu w kościele. Na to spotkanie przynoszą ze sobą:

– Aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz metryki chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii)

– Dowody osobiste

– Ostatnie świadectwo katechizacji

– Świadectwo bierzmowania

– Zaświadczenie z USC (ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

– Karty uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim Nazaret

1. Narzeczeni zgłaszają się do USC tylko z dowodami osobistymi.

2. Zaświadczenie ważne jest pół roku od daty wydania i można je pobrać w dowolnym USC na terenie Polski.

3. Narzeczeni muszą przyjść do USC dwa razy. Pierwszy raz w celu uzyskania zaświadczenia, drugi raz po ślubie z dowodami osobistymi po odbiór aktu małżeństwa.

POGRZEB KATOLICKI

– Akt zgonu

– Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)