O parafii

PARAFIA POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO ERAZMA BM

W SULMIERZYCACH

 Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej

Patron parafii – ŚW. ERAZM, biskup męczennik

Święty Erazm był biskupem we Włoszech. Tam ku jego czci  w VI wieku wystawiono kościół  i złożono jego relikwie (w miejscowości Formia). Kiedy w 842 roku Formię najechali i zniszczyli Saraceni, relikwie świętego zostały przewiezione do Gaety i ukryto je w filarze kościoła Najświętszej Maryi Panny.  W 917 roku odnalazł je biskup Bono      i odtąd święty Erazm został patronem Gaety. W roku 1106 papież Paschalis II konsekrował w tymże mieście katedrę ku czci Najświętszej Maryi Panny i ku czci świętego Erazma.

Kult świętego Erazma był bardzo żywy w wiekach średnich, zaliczany był do czternastu orędowników, czyli do świętych, do których udawano się w potrzebach specjalnych. Opis jego śmierci z VI wieku zawiera  wiele legend . Miał  pochodzić z Antiochii. W czasie prześladowania ukrywał się jako biskup tego miasta w jednej z grot w górach Libanu. Za czasów Dioklecjana miał być jednak pochwycony, więziony i poddawany torturom. Wybawiony cudownie przez świętego Michała Archanioła udał się do Formii i tam po kilku dniach zmarł w wyniku zadanych ran.

Ikonografia najczęściej przedstawia  św. Erazma w stroju biskupa z kolczastym pazurem z żelaza, symbolem narzędzia męki. Bywa on też przedstawiany jako patron marynarzy i żeglarzy z okrętem w ręku, ze sterem lub linią okrętową. Święty Erazm w średniowieczu w polskich kościołach był bardzo często wybierany na patrona (ma sporo wizerunków i ołtarzy).

Miejscowości należące do parafii Sulmierzyce:

– Anielów  2 km

– Antoniówka  4 km

– Bogumiłowice  5 km

– Chorzenice  3 km

– Dąbrowa  1 km

– Dąbrówka  2 km

– Dębina  7 km

– Eligiów 4 km

– Filipowizna  1 km

– Kąty Chorzenickie  7 km

– Kodrań  3 km

– Kuźnica 5 km

– Markowizna  6 km

– Nowa Wieś  4 km

– Piekary  3 km

– Podwinek  6 km

– Stanisławów  1 km

– Trzciniec  6 km

– Winek  5 km

– Wola Wydrzyna  5 km

– Sulmierzyce

Historia parafii

Dawniej wieś Sulmierzyce stanowiła własność rodu szlacheckiego Sulimirskich, a potem Wolskich i kolejnych właścicieli. Podczas wykopalisk w 1934 roku znaleziono tu ślady z okresu kultury łużyckiej. Parafia istniała z pewnością  w 1402 roku, ale powstała znacznie wcześniej. W czasie wizytacji Łaskiego istniała pod wezwaniem świętej Jadwigi.

Ksiądz arcybiskup Michał Stefan Radziejowski- ordynariusz gnieźnieński dekretem z dnia    24 lipca 1690 roku erygował parafię Stróża w dekanacie brzeźnickim, wydzielając ją z parafii Sulmierzyce. Natomiast 19 sierpnia 1919 roku biskup Stanisław Zdzitowiecki wydzielił z parafii Sulmierzyce – parafię Kleszczów. W 1937 roku większa część wsi Ostrołęka i wieś Skąpa stały się częścią ówczesnej ekspozytury w Strzelcach Wielkich. W 1953 roku cała Ostrołęka przeszła do ekspozytury w Dworszowicach Pakoszowych. Wreszcie wieś Łęczyska w 1960 roku oddana została w administrację proboszczowi parafii Stróża.

Pierwotny kościół parafialny, drewniany spalił się w 1800 roku; nowy, murowany, w stylu klasycystycznym wybudował właściciel Sulmierzyc- Gabriel Turski w latach 1800-1806. W 1871 roku kościół został wyremontowany staraniem proboszcza księdza Franciszka Siwczyńskiego, a konsekracji dokonał w dniu 11 czerwca 1876 roku biskup włocławski Wincenty Chrościak-Popiel. W latach 1884-1885 dobudowano boczne nawy i obie wieże. Kościół częściowo spalił się 22 lipca 1934 roku od uderzenia pioruna. Spłonęły wtedy wieże, dach i sufit nad nawą.

Staraniem księdza Zenona Cwilonga odbudowano wkrótce dach i sklepienie oraz zabezpieczono wieże, które zostały ukończone dopiero po latach, dzięki staraniom księdza Eugeniusza Wieczorka.

Jesienią 1941 roku kościół został na czas wojny zamknięty dla celów religijnych i obrabowany   z cenniejszych przedmiotów przez Niemców.

Po 1945 roku ze zniszczeń wojennych odrestaurowano kościół staraniem księdza Władysława Derbisa (w 1946 roku ogrodzono na nowo cmentarz kościelny, w 1947 roku sprawiono dwa dzwony, w 1948 roku otynkowano kościół z zewnątrz, w 1953 roku ufundowano marmurowy ołtarz NMP Szkaplerznej i wyremontowano dach kościoła).

Staraniem księdza Jana Bałysa po 1966 roku odnowiono wnętrze kościoła, wybudowano plebanię i dom parafialny.

Za czasów probostwa księdza Eugeniusza Wieczorka wybudowano trzy kościoły filialne i kaplicę przedpogrzebową na cmentarzu:

– kościół filialny p.w. NMP Królowej Polski w Bogumiłowicach;

– kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chorzenicach;

– kościół filialny p.w. Miłosierdzia Bożego w Kuźnicy;

– kaplica p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu grzebalnym;

Ustawiono również stacje Drogi Krzyżowej po południowej stronie placu przykościelnego.

Ksiądz Jerzy Knysak przebudował prezbiterium, zbudował „soborowy” ołtarz i stół Słowa Bożego z granitu i marmuru, przeprowadził generalny remont kaplicy w Kuźnicy i dachu na budynku plebańskim.

Dzięki staraniom księdza proboszcza Józefa Foltyńskiego w kościele parafialnym zostało zainstalowane ogrzewanie. Jak również zamontowane zostało nowe nagłośnienie, wymieniona została cała instalacja elektryczna. Dach świątyni został pokryty nową blachą, a także zamontowano kuranty.

Aktualnie posługę proboszcza pełni ks. Piotr Bednarz. 

 

Sanktuarium Matki Bożej Sulmierzyckiej

Z pewnością na ogromną uwagę zasługiwał otoczony szczególną czcią w przeszłości obraz Madonny z Dzieciątkiem. Obraz został namalowany przez Łukasza Cranacha Starszego i najprawdopodobniej w XVI wieku sprowadzony do Sulmierzyc.

Przez wieki istniało tutaj bractwo różańcowe, a wierni składali liczne wota na podziękowanie Matce Bożej za otrzymane za jej wstawiennictwem łaski.

Wartość artystyczna obrazu, a przede wszystkim jego sława jako IMAGO MIRACULASA  (Matki Bożej Różańcowej) ściągały do Sulmierzyc wiernych z okolicznych parafii. W latach międzywojennych kult Madonny Sulmierzyckiej szerzył miejscowy proboszcz ksiądz Zenon Cwilong. Obraz został skradziony w nocy z 17/18 października 1995r. Z cennych zabytków w sulmierzyckim kościele należy wymienić cenne obrazy „Przemienienia Pańskiego’’ oraz „Świętej Apolonii” namalowane przez Wojciecha Gersona.

 

Proboszczowie parafii od momentu konsekracji świątyni:

1. Ks. Franciszek Siwczyński (14lat)  (1876-1890).

2. Ks. Tomasz Siwczyński (14lat)  (1890-1904)

3. Ks. Klemens Smoczyński (14lat)  (1904-1918)

4. Ks. Zenon Cwilong (23lata) (1918-1941)

Od 1941 roku do 1945 roku kościół był zamknięty przez Niemców.

5. Ks. Ewaryst Banaszkiewicz (od marca do września 1945 roku-6 miesięcy)

6. Ks. Władysław Derbis (16 lat)  (1945-1961)

7. Ks. Ewaryst Szopiński (5 lat)  (1961-1966)

8. Ks. Jan Bałys (14 lat)  (1966-1980)

9. Ks. Eugeniusz Wieczorek (12lat)  (1980-1992)

10. Ks. Jerzy Knysak (16lat)  (1992-2008)

11. Ks. Józef Foltyński (3 lata) – (2008-2011)

12. Ks. Piotr Bednarz (2011-)

Msze święte w kościele parafialnym:   niedziele i święta-8.00, 11.00,17.00 dni powszednie – 17.00

                                             Msze święte w kaplicach filialnych:

Bogumiłowice p.w. NMP Królowej Polski – 9/00

Chorzenice p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – 9/00

Kuźnica p.w. Miłosierdzia Bożego

Odpusty parafialne:

 2 czerwca  – świętego Erazma BM- patrona parafii

I niedziela października – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (Sulmierzyckiej)

 Doba Eucharystyczna:     13/14 listopada  w kościele parafialnym w Sulmierzycach;

Księża pochodzący z parafii:

– Ks. Jan Stanisław Fronczak ( święcenia prezbiteratu 29 VI 1959 r.)

– Ks.Władysław Herczyński SJ ( święcenia prezbiteratu 1971r.)

– Ks. Grzegorz Dzierżanowski ( święcenia prezbiteratu 22 V 1988 r.)

– Ks. Czesław Erazm Kieras ( święcenia prezbiteratu 22 V 1994 r.)

+brat Teodor Herczyński (zakon Pijarów)

Dekanat sulmierzycki

Dekanat Sulmierzyce powstał 26  sierpnia 1985 roku w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej (ks. abp Metropolita częstochowski dr Stanisław Nowak )

1. Blok Dobryszyce /44 682 65 24/

Parafia p. w. św. Alberta Chmielowskiego

2. Brudzice /44 680 13 48/

Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego KM

3. Dobryszyce /44 681 11 25/

Parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła

4. Kleszczów /44 731 33 13/

Parafia p.w. NMP Anielskiej

5. Krępa /44 680 14 09/

Parafia p.w. św. Urszuli DM

6. Lgota Wielka /44 680 13 95/

Parafia p.w. św. Klemensa (sanktuarium maryjne)

7. Łękińsko /44 731 42 43/

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela

8. SULMIERZYCE

Parafia p.w. św. Erazma BM (sanktuarium maryjne)